Liiketoimintasuunnitelma
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Markkinointi on keskeinen liiketoiminnan osa-alue. Yrityksen menestyminen edellyttää eri osa-alueiden yhdensuuntaista kehittämistä. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan yrityksen liiketoimintaa, sen tavoitteita ja lähtökohtia.

Markkinointisuunnitelma perustuu liiketoimintasuunnitelmaan.

Tarkempaa tietoa liiketoimintasuunnitelmasta ja sen laatimisesta on seuraavassa www-osoitteessa:

http://www.edu.fi/oppimateriaalit/liiketoimintasuunnitelma

    Paluu verkkojulkaisun alkuun