Kilpailu
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Yritys on harvoin toimialansa ainoa yritys. Kilpailijoiden määrä ja tuotteiden samankaltaisuus/erilaisuus määräävät kilpailun luonteen.

Monopoli, oligopoli ja polyponi ovat kilpailutyyppejä.

  Tuotteiden samankaltaisuus Yritysten määrä Toimintavapaus
Monopoli Tuotteet korvaamattomia Yksi Suuri
Oligopoli Samanlaisia/erilaistettuja tuotteita Harvoja Vähäinen/suurehko
Polyponi Samanlaisia/erilaistettuja/erilaisia Paljon Olematon/pienehkö

Tehtävät

    Paluu verkkojulkaisun alkuun