Myyntityö
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Myyntityön tavoitteena on auttaa asiakasta valitsemaan ja ostamaan tarpeeseensa sopiva hyödyke yritykselle kannattavin ehdoin.

Myyntityö voi olla Onnistuminen myyntityössä edellyttää myyjältä

Myynnin vaiheet

Vaikka jokainen myyntitapahtuma onkin erilainen, voidaan myynnissä erottaa seuraavat vaiheet:


Tehtävät

Ensikosketus Tarvekartoitus Kysymykset ja vastaväitteet Tuote-esittely Kaupan päätös Asiakassuhteen ylläpito
    Paluu verkkojulkaisun alkuun