Viestintä
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Viestintä on olennainen osa markkinointia. Markkinointiviestinnän osat ovat Viestinnän kohteena ovat jälleenmyyjät ja kuluttajat.

Viestintä lisää tietämystä tuotteesta ja sen ominaisuuksista ja luo myönteisiä ostamiseen tähtääviä asenteita. Asiakas tai tuote etenee oheisen kuvion mukaisesti porras portaalta, kunnes pääsee huipulle.Yrityksessä käytetään yleensä useita eri viestintäkeinoja.
    Paluu verkkojulkaisun alkuun