Tehtäviä - Hinta
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
1. Tehtävä

Yritys valmistaa tuotetta, jonka myyntihinta on 50 €. Tuotteen myyntitulot ovat 100000 € ja muuttuvat kustannukset 54000 €. Kiinteät kustannukset ovat 20000 €. Yritys suunnittelee alentavansa tuotteen hintaa 15 %.
  1. Paljonko on myyntikate?
  2. Mikä on myyntikateprosentti?
  3. Paljonko on käyttökate?
  4. Mikä on käyttökateprosentti?
  5. Jos hintaa alennetaan 15 %, montako tuotetta pitäisi myydä enemmän jotta saadaan sama myyntikate kuin ennen hinnan alennusta?

2. Tehtävä


Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin?
1. Ainutlaatuisen tuotteen hinta voi yleensä olla korkeampi kuin vakiotuotteen
Oikein
Väärin
2 .Tuotteet ja palvelut voidaan hinnoitella kustannusten, kysynnän ja kilpailijoiden hintojen perusteella
Oikein
Väärin
3. Katetuotto saadaan, kun myyntituloista vähennetään kiinteät kustannukset
Oikein
Väärin
4. Käyttökate saadaan, kun myyntituloista vähennetään muuttuvat kustannukset ja kiinteät kustannukset
Oikein
Väärin
5. Käyttökateprosentti saadaan laskemalla käyttökate prosentteina myyntituloista
Oikein
Väärin
6. Jos käyttökateprosentti nousee, niin yrityksen kannattavuus heikkenee
Oikein
Väärin
7.Kriittinen piste kuvaa sellaista myyntimäärää, jolla kustannukset saadaan katettua
Oikein
Väärin
8. Hintadifferointi tarkoittaa, että tuotteet hinnoitellaan aina samalla tavalla
Oikein
Väärin
9.Psykologisesta hinnoittelusta puhutaan, kun hinta asetetaan tietoisesti alkamaan alemmalla luvulla kuin mihin hinnan loppuosa viittaa
Oikein
Väärin
10. Kilpailuperusteisessa hinnoittelussa hinta optimoidaan tarjonnan suhteessa
Oikein
Väärin

Oikeiden vastausten määrä« Takaisin
    Paluu verkkojulkaisun alkuun