Tehtäviä - Kysyntš ja kilpailu
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin?
1. Kysynnällä tarkoitetaan määrää, jonka asiakkaat haluavat ostaa tiettynä ajanjaksona
Oikein
Väärin
2. Kulutus tarkoittaa toteutunutta kysyntää
Oikein
Väärin
3. Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan yrityksen tämän hetkisiä asiakkaita
Oikein
Väärin
4. Yrityksen kokonaismarkkinat muodostuvat potentiaalisesta ja todellisesta kysynnästä
Oikein
Väärin
5. Kulutuskysynnällä tarkoitetaan tuotteiden lopullisten kuluttajien kysyntää
Oikein
Väärin
6. Tuotantohyödykkeiden kysynnällä tarkoitetaan tuotantolaitosten kysyntää
Oikein
Väärin
7. Substituutilla tarkoitetaan korvaavaa tuotetta
Oikein
Väärin
8. Trendi tarkoittaa kehityksen suuntaa
Oikein
Väärin
9. Kulutuskysyntä on yleensä korkeasuhdanteen aikana alhaisempaa kuin matalasuhdanteen aikana
Oikein
Väärin
10. Juhlapyhät ovat tyypillisiä kausivaihteluiden aiheuttajia esimerkiksi vähittäiskaupassa
Oikein
Väärin

Oikeiden vastausten määrä« Takaisin
    Paluu verkkojulkaisun alkuun