Tehtäviä - Mainonta
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
1. Tehtävä

Valitse oikea vaihtoehto.
1. Mediamainonnalla
Tavoitellaan yleensä suurta kohdejoukkoa
Tavoitellaan rajattua kohdejoukkoa
Tarkoitetaan täydentävää mainontaa
2. Mediavalinnalla tarkoitetaan
Mainosvälineen valintaa
Tuotteen valintaa
Mainoksen sisällön suunnittelua
3. Täydentävä mainonta on
Mm. messu-, tapahtuma- ja sponsorimainontaa
Ensisijaisesti televisiomainontaa
Eri tuotteiden mainonta täydentää toisten tuotteiden mainontaa
4. Informatiivisesta mainonnasta käytetään myös nimitystä
Manipuloiva mainonta
Kertova mainonta
Palveleva mainonta
5. Suoramarkkinoinnissa
Pyritään lyhyeen kommunikointi- ja jakelutiehen
On yleensä paljon välikäsiä
Myyjä ei saa ostajalta suoraan palautetta
6. Mainonnan taloudellisuusvertailussa mainosvälineen peitto ilmaisee
Kuinka monta prosenttia jostakin ihmisryhmästä mainosväline tavoittaa
Kuinka moni henkilö näkee mainoksen
Kuinka moneen ostokseen mainos johtaa
7. Yhteismainonta tarkoittaa
Mainostetaan monia tuotteita yhdessä
Useiden mainosvälineiden käyttämistä
Yritysten yhteismainontaa
8. Kontaktihinta tarkoittaa
Kuinka paljon yhden henkilön todennäköinen tavoittaminen kyseisellä mainosvälineellä maksaa
Kuinka nopeasti lehden lukija on huomannut mainoksen
Kuinka suuri prosentti mainoksen huomanneista tekee ostopäätöksen
9. OTS-luku ilmaisee
Kuinka monta kertaa keskimäärin kullakin mainosvälineen tavoittamalla ihmisellä on mahdollisuus nähdä mainos, kun se julkaistaan mainosvälineessä yhden kerran
Kuinka monessa eri mainosvälineessa ilmoitus julkaistaan
Kuinka monta kertaa mainos on julkaistava samassa mainosvälineessä, jotta se tavoittaa kohderyhmän halun monta kertaa
10. Mainonnan sisällön suunnittelussa
Samanlainen sisältö soveltuu kaikille eri mainosvälineille
Mainosväline vaikuttaa yleensä sisältöön
Mainoksen sisältö ratkaisee, millainen mainosväline valitaan

Oikeiden vastausten määrä2. Tehtävä

Tuotteen myyntihinta on 20 €, muuttuvat kustannukset ovat 9 €. Edellisvuonna tuotteen mainontaan käytettiin 20000 €. Tänä vuonna yritys aikoo lisätä mainontaan käytettävän rahamäärän 25000 euroon. Muuttuvat kustannukset pysyvät entisellä tasolla.
Jotta mainonnan kustannusten lisääminen olisi kannattavaa, tuotteen myynnin pitäisi nousta
455 kappaletta
240 kappaletta
600 kappaletta
Yrityksessä mietitään mainosbudjetin suuruutta. Mikä seuraavista on paras vaihtoehto?
Mainosmäärärahansuuruus on 20000 €. Tällöin liikevaihdoksi arvioidaan 1500000 €. Muuttuvat kustannukset ovat 1000000 €.
Mainosmäärärahan suuruus on 30000 €, jolloin liikevaihdoksi arvioidaan 1600000 €. Muuttuvat kustannukset ovat 1100000 €.
Mainosmäärärahan suuruus on 35000 €, jolloin liikevaihdoksi arvioidaan 1630000 €. Muuttuvat kustannukset ovat 1200000 €.

Oikeiden vastausten määrä« Takaisin
    Paluu verkkojulkaisun alkuun