Tehtäviä - Myyntityö
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
1. Tehtävä

Yrityksessä harkitaan erilaisia vaihtoehtoisia keinoja myynnin tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Tällä hetkellä myyntityössä olevan henkilön kuukausipalkka on 1200 €. Sosiaalikulut ovat 30 % palkasta. Myyntikate on 30 %.
A. Uuden työntekijän palkkaaminen. Tämä on kannattava toimenpide, jos myynti lisääntyy kuukaudessa
1500 €
2028 €
3200 €
B. Myyjiä motivoidaan nostamalla kuukausipalkkaa 10 %. Tällöin yhden myyjän kuukausimyynnin pitäisi lisääntyä noin
150 €
200 €
300 €
C. Karsitaan myynnin kustannuksia luopumalla tavaroiden kotiinkuljetuksista, jotka aiheuttavat vuodessa noin 5000 € kustannukset. Tämän seurauksena arvioidaan menetettävän 20 asiakasta, joiden ostosmäärä vuodessa on keskimäärin 1500 €/asiakas. Myyntikate on 30 %. Kotiinkuljetuksen lopettaminen
Vähentää yrityksen myyntikatetta 4000 €
Lisää yrityksen myyntikatetta 300 €
Vähentää yrityksen myyntikatetta 1000 €

Oikeiden vastausten määrä2. Tehtävä

Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin?
1. Myynnin kannattavuuden parantamiseen on kolme keinoa eli myynnin lisääminen, myyntikatteen parantaminen ja kustannusten vähentäminen
Oikein
Väärin
2. Myyjän tulee työssään keskittyä ensisijaisesti yritykseen ja tuotteeseen
Oikein
Väärin
3. Myynti riippuu ensisijaisesti tuotteesta, mutta myyjällä on tärkeä merkitys myyntitapahtuman lopputulokseen
Oikein
Väärin
4. Ilmeet, eleet ja ulkoinen olemus ovat tärkeitä eleviestinnän osatekijöitä
Oikein
Väärin
5. Myyntineuvottelussa myyjän tulee aina ehdottaa kauppoja
Oikein
Väärin
6. Yritysten kannattaa vähentää panostusta myyntityöhön laman aikana
Oikein
Väärin
7. Tuotantohyödykkeiden myynti edellyttää yleensä aina henkilökohtaista myyntityötä
Oikein
Väärin
8. Tuotantohyödykkeiden ostopäätöksiin osallistuu yleensä useampi kuin yksi henkilö
Oikein
Väärin
9. Tuotantohyödykkeiden ja kulutushyödykkeiden myyntityö on edellyttää myyjältä samanlaisia valmiuksia
Oikein
Väärin
10. Myynnin kehittämistoimenpiteet ovat yleensä samanlaisia kaikissa yrityksissä
Oikein
Väärin

Oikeiden vastausten määrä« Takaisin
    Paluu verkkojulkaisun alkuun