Tehtäviä - Ostovoima
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Miten arvelet seuraavien tekijöiden vaikuttavan ostovoimaan:
  1. Työttömyys on alhainen
  2. Yritykset lomauttavat paljon henkilökuntaa
  3. Korkotaso laskee
  4. Verotus kevenee
« Takaisin
    Paluu verkkojulkaisun alkuun