Tehtäviä - Markkinointistrategia
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin?
1. Yrityksissä strategiavalinta yleensä muuttuu jatkuvasti
Oikein
Väärin
2. Yrityksen strategiavalinta ulottuu pitkälle tulevaisuuteen
Oikein
Väärin
3. Yrityksen strategiavalinnan määrittää yrityksen johto
Oikein
Väärin
4. Markkinointistrategia kuvaa yrityksen käyttäytymistä markkinoilla
Oikein
Väärin
5. Markkinointistrategia perustuu yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan
Oikein
Väärin
6. Jos markkinoinnin taktiset toimenpiteet epäonnistuvat, niin strategiavalinta epäonnistuu
Oikein
Väärin
7. Yrityksen keskeinen tavoite markkinoinnissa on vallata uusia markkinoita. Tällöin kyseessä on puolustava markkinointistrategia.
Oikein
Väärin
8. Yritys tekee markkinoihin ja markkinointiin liittyvät toimenpiteensä ennen kilpailijoita ja sen markkinointi on näkyvää. Tällöin kyseessä on hyökkäävä markkinointistrategia.
Oikein
Väärin
9. Yritys ei ole erityisen kilpailukykyinen ja pyrkii lähinnä sopeutumaan markkinatilanteeseen. Kyseessä on sopeutuva markkinointistrategia.
Oikein
Väärin
10. Jos useilla toimialan yrityksillä on hyökkäävä markkinointistrategia, niin alalla on kova kilpailu
Oikein
Väärin

Oikeiden vastausten määrä« Takaisin
    Paluu verkkojulkaisun alkuun